fibrinsizleşme sendromu

fibrinsizleşme sendromu İng. defibrination syndrome

Yaygın damar içi pıhtılaşma.


fibrinsizleşme sendromu için benzer kelimeler


fibrinsizleşme sendromu, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'b', 'r', 'i', 'n', 's', 'i', 'z', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', ' ', 's', 'e', 'n', 'd', 'r', 'o', 'm', 'u', şeklindedir.
fibrinsizleşme sendromu kelimesinin tersten yazılışı umordnes emşelzisnirbif diziliminde gösterilir.