genelden özele kuralı

genelden özele kuralı İng. general to specific rule

genelden özele kuralı için benzer kelimeler


genelden özele kuralı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'e', 'l', 'd', 'e', 'n', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'l', 'e', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
genelden özele kuralı kelimesinin tersten yazılışı ılaruk elezö nedleneg diziliminde gösterilir.