genelden özele modelleme

genelden özele modelleme İng. general-to-specific modeling

genelden özele modelleme için benzer kelimeler


genelden özele modelleme, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'e', 'l', 'd', 'e', 'n', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'l', 'e', ' ', 'm', 'o', 'd', 'e', 'l', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
genelden özele modelleme kelimesinin tersten yazılışı emelledom elezö nedleneg diziliminde gösterilir.