genelden özele yaklaşımı

genelden özele yaklaşımı İng. general to specific approach
genelden özele yaklaşımı İng. GTS approach

genelden özele yaklaşımı için benzer kelimeler


genelden özele yaklaşımı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'e', 'l', 'd', 'e', 'n', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'l', 'e', ' ', 'y', 'a', 'k', 'l', 'a', 'ş', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
genelden özele yaklaşımı kelimesinin tersten yazılışı ımışalkay elezö nedleneg diziliminde gösterilir.