girdi-çıktı akım tablosu

girdi-çıktı akım tablosu İng. table of input-output flow

N tane kesim ve her kesimin hem çıktı üreticisi hem de girdi tüketicisi olduğu varsayımları altında, herhangi bir kesimin sırasına ait elemanların, o kesimin belli bir dönem içinde yaptığı üretimin diğer kesimlere dağılımını; sütûn elemanlarının ise aynı kesimin üretim yapabilmek için diğer kesimlerden aldığı çıktıları gösterdiği durumda, ekonomide üretilen bütün mal ve hizmetleri ve bunların kesimlerarası akımlarını gösteren ve dört bölümden oluşan tablo. Bu tablo aynı zamanda açık girdi-çıktı akım tablosu olarak da adlandırılmaktadır. krş. kapalı girdi-çıktı akım tablosu


girdi-çıktı akım tablosu için benzer kelimeler


girdi-çıktı akım tablosu, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'd', 'i', '-', 'ç', 'ı', 'k', 't', 'ı', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'm', ' ', 't', 'a', 'b', 'l', 'o', 's', 'u', şeklindedir.
girdi-çıktı akım tablosu kelimesinin tersten yazılışı usolbat mıka ıtkıç-idrig diziliminde gösterilir.