girdi-çıktı çözümlemesi

girdi-çıktı çözümlemesi İng. input-output analysis

Matematik ve istatistik çözümlemeler yardımıyla ekonomideki üretici kesimlerin bir yandan kendi aralarındaki mal ve hizmet akımlarını öte yandan bunların sonul istemle olan ilişkilerini genel bir denge çerçevesinde inceleyen ve Wassily Leontief tarafından formüle edilerek ilk kez Amerikan ekonomisine uygulanmış, daha sonra da görgül çalışmalarda yaygın olarak kullanılan model.


girdi-çıktı çözümlemesi için benzer kelimeler


girdi-çıktı çözümlemesi, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'd', 'i', '-', 'ç', 'ı', 'k', 't', 'ı', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'm', 'l', 'e', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
girdi-çıktı çözümlemesi kelimesinin tersten yazılışı isemelmüzöç ıtkıç-idrig diziliminde gösterilir.