giriş noktası

giriş noktası İng. entry point

giriş noktası için benzer kelimeler


giriş noktası, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', ' ', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
giriş noktası kelimesinin tersten yazılışı ısatkon şirig diziliminde gösterilir.