giriş vergisi

giriş vergisi İng. import duty

Bir ülkeye giren mallardan alınan vergi. bk. gümrük vergisi, çıkış vergisi.


giriş vergisi İng. Octroi, City tax

Bir yerleşim birimine giren kişi ya da mallardan yerel idarelerce alınmış, Anadoluda ayakbastı parası ve oktruva olarak da bilinen vergi.


giriş vergisi İng. town dues

Büyük kentlere giren bazı mallardan belediyelerce eskiden alınan vergi.


giriş vergisi için benzer kelimeler


giriş vergisi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', ' ', 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
giriş vergisi kelimesinin tersten yazılışı isigrev şirig diziliminde gösterilir.