giriş yolcusu

giriş yolcusu İng. Passenger coming to

Yabancı ülkelerden gelen ve yurda giriş gümrük işlemi yapılan ya da yapılacak olan yolcu.


giriş yolcusu için benzer kelimeler


giriş yolcusu, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', ' ', 'y', 'o', 'l', 'c', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
giriş yolcusu kelimesinin tersten yazılışı usucloy şirig diziliminde gösterilir.