ikil önerme kalıbı

ikil önerme kalıbı İng. dual sentence schema

Bir önerme kalıbının ikillisi, asal ikillisine eşdeğer olan herhangi bir önerme kalıbı demektir. || Bir önerme kalıbının ikilleri arasında asal ikillisi ile değillemeli ikillisi de yer alır.


ikil önerme kalıbı için benzer kelimeler


ikil önerme kalıbı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'l', ' ', 'ö', 'n', 'e', 'r', 'm', 'e', ' ', 'k', 'a', 'l', 'ı', 'b', 'ı', şeklindedir.
ikil önerme kalıbı kelimesinin tersten yazılışı ıbılak emrenö liki diziliminde gösterilir.