ikili açık

ikili açık

bk. ikiz açık


ikili açık için benzer kelimeler


ikili açık, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'l', 'i', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'k', şeklindedir.
ikili açık kelimesinin tersten yazılışı kıça iliki diziliminde gösterilir.