ikili-bağ

ikili-bağ Fr. liaison double

(kimya)


ikili-bağ için benzer kelimeler


ikili-bağ, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ğ harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'l', 'i', '-', 'b', 'a', 'ğ', şeklindedir.
ikili-bağ kelimesinin tersten yazılışı ğab-iliki diziliminde gösterilir.