ikili

ikili

sf. 1. İki parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden iki tane bulunan: “İkili koltuğun kenarındaki ufacık, simsiyah delik, bebeği görmeye gelen bir akrabanın sigarasının külünden hatıraydı.” -E. Şafak. 2. İskambil, domino vb. oyunlarda iki işareti bulunan (kâğıt veya pul). 3. İki taraf arasında yapılmış: İkili anlaşma. 4. a. müz. İki çalgı veya iki ses için düzenlenmiş müzik parçası, düet. 5. a. İki kişiden oluşmuş topluluk. 6. a. İkili bahis: “İkili, bir liraya iki yüz yirmi lira verdi.” -N. Cumalı.


ikili

İki yaşında burulmuş erkek kıl keçi: Sürümde onbeş tane ikilim var.


ikili

Ortak, kuma.


ikili

Elma, armut, ceviz vb. şeylerin bir kilosunun, buğday, pirinç vb. şeylerin iki kilosuyla değiştirilmesi işlemi.


ikili İng. binary

(I) 0 ya da 1 gibi iki değer alabilen bir nesne ya da kavramın bu niteliği, örn. ikili sayı.


ikili İng. doublet

(II) İki ikilden, eşdeyişle iki ikili öğeden oluşan çoklu.


ikili

bk. çiftli


ikili İng. binary
ikili İng. dichotomous
ikili İng. binary

İkili alaşımlar gibi iki birleşenden oluşan.


ikili İng. pair

İki öğeden oluşan küme ya da iki öğe.


ikili İng. pair

Sıralanmış ya da sıralanmamış ikili.


ikili Osm. iklîlî

(biyoloji)


ikili için benzer kelimeler


ikili, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'l', 'i', şeklindedir.
ikili kelimesinin tersten yazılışı iliki diziliminde gösterilir.