ikincil özseverlik

ikincil özseverlik İng. secondary narcissism

(Freudçulara göre) Sevgecin nesnelerden çekilerek, özellikle ana babanın örnek olduğu "ben" üzerine yöneldiği dönem.


ikincil özseverlik için benzer kelimeler


ikincil özseverlik, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'ö', 'z', 's', 'e', 'v', 'e', 'r', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
ikincil özseverlik kelimesinin tersten yazılışı kilreveszö licniki diziliminde gösterilir.