ikincil üretim

ikincil üretim İng. seconder production

Fitoplankton veya fitobentozun zooplankton veya zoobentoz tarafından tüketilerek yeni hayvansal dokuların oluşması.


ikincil üretim için benzer kelimeler


ikincil üretim, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'ü', 'r', 'e', 't', 'i', 'm', şeklindedir.
ikincil üretim kelimesinin tersten yazılışı miterü licniki diziliminde gösterilir.