kambiyo

kambiyo İt. cambio

a. (ka'mbiyo) tic. 1. İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi: “Çünkü kambiyonun düşmesi, ahvalin karışıklığı, iratlarımızı tamamıyla yetişmez bir hâle getirmişti.” -H. C. Yalçın. 2. Herhangi bir yerdeki bir alacağın tahsili, bir borcun ödenmesi veya bir yerden toplanan para ve para yerine geçen taşınabilir değerlerin başka bir yere aktarılması için yapılan işlemin bedeli. 3. Bu işlemin yapıldığı yer.


kambiyo İng. foreign exchange, exchange

1. bk. döviz 2. bk. kambiyo senetleri 3. Ticari bankaların dövizle uğraşan birimleri.


kambiyo için benzer kelimeler


kambiyo, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'b', 'i', 'y', 'o', şeklindedir.
kambiyo kelimesinin tersten yazılışı oyibmak diziliminde gösterilir.