karbonlu bırakıntı

karbonlu bırakıntı İng. carbonaceous deposit

Yağda yapılan su verme işlemlerinde, yağların ayrışması sonucu, metal yüzeyde oluşan karbonu yüksek bırakıntı.


karbonlu bırakıntı için benzer kelimeler


karbonlu bırakıntı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'b', 'o', 'n', 'l', 'u', ' ', 'b', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'ı', 'n', 't', 'ı', şeklindedir.
karbonlu bırakıntı kelimesinin tersten yazılışı ıtnıkarıb ulnobrak diziliminde gösterilir.