olağandışı sonlanma

olağandışı sonlanma İng. abnormal end

olağandışı sonlanma için benzer kelimeler


olağandışı sonlanma, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'a', 'ğ', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'ş', 'ı', ' ', 's', 'o', 'n', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', şeklindedir.
olağandışı sonlanma kelimesinin tersten yazılışı amnalnos ışıdnağalo diziliminde gösterilir.