olağandışı durma

olağandışı durma

bk. olağandışı sonlanma


olağandışı durma için benzer kelimeler


olağandışı durma, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'a', 'ğ', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'ş', 'ı', ' ', 'd', 'u', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
olağandışı durma kelimesinin tersten yazılışı amrud ışıdnağalo diziliminde gösterilir.