olağandışı eğri

olağandışı eğri İng. abnormal curve

Ortancası ve bu ortanca çevresindeki yayılması bir olağan dağılım ile aynı olmasına karşın olağandışı olan bir dağılımın eğrisi.


olağandışı eğri için benzer kelimeler


olağandışı eğri, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'a', 'ğ', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'ş', 'ı', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', şeklindedir.
olağandışı eğri kelimesinin tersten yazılışı irğe ışıdnağalo diziliminde gösterilir.