olağandışı çocuk

olağandışı çocuk İng. abnormal child, exceptional child

Bedensel, zihinsel ya da toplumsal özellikler bakımından olağandışı ayrılıklar gösteren çocuk.


olağandışı çocuk için benzer kelimeler


olağandışı çocuk, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'a', 'ğ', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'ş', 'ı', ' ', 'ç', 'o', 'c', 'u', 'k', şeklindedir.
olağandışı çocuk kelimesinin tersten yazılışı kucoç ışıdnağalo diziliminde gösterilir.