olağandışı ayrılım

olağandışı ayrılım İng. anomaleous dispersion

Soğurum kuşaklarının sınırları boyunca kırılma imlecinin dalga boyuna göre değişiminin olağan gidişe ters düşmesi. anlamdaş ayrılganlık.


olağandışı ayrılım için benzer kelimeler


olağandışı ayrılım, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'a', 'ğ', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'ş', 'ı', ' ', 'a', 'y', 'r', 'ı', 'l', 'ı', 'm', şeklindedir.
olağandışı ayrılım kelimesinin tersten yazılışı mılırya ışıdnağalo diziliminde gösterilir.