olağandışı evren

olağandışı evren İng. non-normal population

Sıklık dağılımının olağan dağılım göstermediği evren.


olağandışı evren için benzer kelimeler


olağandışı evren, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'a', 'ğ', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'ş', 'ı', ' ', 'e', 'v', 'r', 'e', 'n', şeklindedir.
olağandışı evren kelimesinin tersten yazılışı nerve ışıdnağalo diziliminde gösterilir.