olağandışı yansıma

olağandışı yansıma İng. abnormal reflection

Üşeryuvar (iyonosfer) katmanının dönüşül sıklığının üstündeki telsiz dalgalarının yansıması.


olağandışı yansıma için benzer kelimeler


olağandışı yansıma, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'a', 'ğ', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'ş', 'ı', ' ', 'y', 'a', 'n', 's', 'ı', 'm', 'a', şeklindedir.
olağandışı yansıma kelimesinin tersten yazılışı amısnay ışıdnağalo diziliminde gösterilir.