perivulvar deri yangısı

perivulvar deri yangısı İng. perivulvar dermatitis

Vulva çevresindeki derinin yangısı.


perivulvar deri yangısı için benzer kelimeler


perivulvar deri yangısı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'r', 'i', 'v', 'u', 'l', 'v', 'a', 'r', ' ', 'd', 'e', 'r', 'i', ' ', 'y', 'a', 'n', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
perivulvar deri yangısı kelimesinin tersten yazılışı ısıgnay ired ravluvirep diziliminde gösterilir.