sabit simge

sabit simge İng. constant symbol, individual symbol

Çeşitli mantıklarda temel simge türlerinden birisi, birey simgeler. Yorumlar altında her bir sabit simge tanım kümesinin bir elemanınına karşılık gelir. Sabit simgeler, sıfır konumlu fonksiyon simgelerle çakışır.


sabit simge için benzer kelimeler


sabit simge, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'b', 'i', 't', ' ', 's', 'i', 'm', 'g', 'e', şeklindedir.
sabit simge kelimesinin tersten yazılışı egmis tibas diziliminde gösterilir.