solucan yılanları

solucan yılanları İng. worm snakes

Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) takımının, yılanlar (Ophidia) alt takımından, ağızları dar, kuyrukları kalın, gözleri körelmiş, küçük boylu, zararsız, toprakta çukurlar kazan bir bölüm.


solucan yılanları için benzer kelimeler


solucan yılanları, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'l', 'u', 'c', 'a', 'n', ' ', 'y', 'ı', 'l', 'a', 'n', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
solucan yılanları kelimesinin tersten yazılışı ıralnalıy naculos diziliminde gösterilir.