soluman kesimi

soluman kesimi Fr. Bronchotomie

soluman kesimi için benzer kelimeler


soluman kesimi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'l', 'u', 'm', 'a', 'n', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
soluman kesimi kelimesinin tersten yazılışı imisek namulos diziliminde gösterilir.