takas

takas Ar. ta®¥¹¹

a. 1. Değişim. 2. tic. İki ülke arasında yapılan alışverişin karşılıklı olarak malla ödenmesi.


takas

Topal ya da hasta olduğundan sürüye uyamayarak arkada kalan koyun, keçi vb. hayvanlar.


takas

Sürüye uyamayan hasta hayvan.


takas

bk. getirgötür


takas

bk. değişim


takas

ödeşme, ödeşim.


takas İng. barter

1. Malın malla değişimi. 2. İki ülke arasında olmak üzere dışsatım ve dışalımı yapılan mal, hizmet veya teknoloji aktarımı bedelinin kısmen veya tamamen mal, hizmet, teknoloji aktarımıyla ödenmesi. 3. (swap) Bir tarafın, sahip olduğu varlık veya yükümlülükleri diğer tarafın sahip olduğu varlık veya yükümlülüklerle değiştirmesine dayanan finansal sözleşme.


takas için benzer kelimeler


takas, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'k', 'a', 's', şeklindedir.
takas kelimesinin tersten yazılışı sakat diziliminde gösterilir.