tasarruf fonksiyonu

tasarruf fonksiyonu İng. saving function

Tasarruf ile harcanabilir gelir arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu gösteren fonksiyon.


tasarruf fonksiyonu için benzer kelimeler


tasarruf fonksiyonu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 's', 'a', 'r', 'r', 'u', 'f', ' ', 'f', 'o', 'n', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
tasarruf fonksiyonu kelimesinin tersten yazılışı unoyisknof furrasat diziliminde gösterilir.