tasarrufî muâmele

tasarrufî muâmele

harcama işlemi (Verfügungsgeschaeft) (karş. iltizami muamele).


tasarrufî muâmele için benzer kelimeler


tasarrufî muâmele, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 's', 'a', 'r', 'r', 'u', 'f', 'î', ' ', 'm', 'u', 'â', 'm', 'e', 'l', 'e', şeklindedir.
tasarrufî muâmele kelimesinin tersten yazılışı elemâum îfurrasat diziliminde gösterilir.