yarı dalga potansiyeli

yarı dalga potansiyeli İng. half-wave potential

Bir polarografik dalgada diffüzyon akımının (id) yarısına eşit olduğu noktadaki potansiyel değeri.


yarı dalga potansiyeli için benzer kelimeler


yarı dalga potansiyeli, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', ' ', 'p', 'o', 't', 'a', 'n', 's', 'i', 'y', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
yarı dalga potansiyeli kelimesinin tersten yazılışı ileyisnatop aglad ıray diziliminde gösterilir.