yarı hücre potansiyeli

yarı hücre potansiyeli İng. half-cell potential

Bir elektrokimyasal yarı-hücrenin standart hidrojen elektrota karşı potansiyeli.


yarı hücre potansiyeli için benzer kelimeler


yarı hücre potansiyeli, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', ' ', 'p', 'o', 't', 'a', 'n', 's', 'i', 'y', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
yarı hücre potansiyeli kelimesinin tersten yazılışı ileyisnatop ercüh ıray diziliminde gösterilir.