yarı hücre

yarı hücre İng. half-cell

Bir elektrot ve bir çözeltiden oluşturulmuş ve elektrot üzerinde indirgenme-yükseltgenme dengesinin kurulduğu bir hücre veye bir elektrokimyasal hücreyi oluşturan hücrelerden biri.


yarı hücre için benzer kelimeler


yarı hücre, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', şeklindedir.
yarı hücre kelimesinin tersten yazılışı ercüh ıray diziliminde gösterilir.