yerleşik olmayan

yerleşik olmayan İng. nonresident

yerleşik olmayan için benzer kelimeler


yerleşik olmayan, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'r', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'y', 'a', 'n', şeklindedir.
yerleşik olmayan kelimesinin tersten yazılışı nayamlo kişelrey diziliminde gösterilir.