yıldız ıraklık açısı

yıldız ıraklık açısı İng. stellar parallax

Bir yıldızdan, Yer yörüngesinin yarı büyük eksenini gören açı.


yıldız ıraklık açısı için benzer kelimeler


yıldız ıraklık açısı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ı', 'l', 'd', 'ı', 'z', ' ', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
yıldız ıraklık açısı kelimesinin tersten yazılışı ısıça kılkarı zıdlıy diziliminde gösterilir.