girava vermek

girava vermek

Malını ipotek ederek para almak.


girava vermek için benzer kelimeler


girava vermek, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'a', 'v', 'a', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
girava vermek kelimesinin tersten yazılışı kemrev avarig diziliminde gösterilir.