girişim renkleri

girişim renkleri İng. interference colors

Eşyönsüz kristallerde nikollerin haclanması ile görülen renkler. (Nikol esas kesitlerinin, birbirleriyle çakışmadıkları durumlarda görülen bu renkler, eşyönsüz kristalin çift kırıcılığına ve kesitinin kalınlığına bağlıdır.)


girişim renkleri için benzer kelimeler


girişim renkleri, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', 'i', 'm', ' ', 'r', 'e', 'n', 'k', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
girişim renkleri kelimesinin tersten yazılışı irelkner mişirig diziliminde gösterilir.