iki-yanh bakışım

iki-yanh bakışım İng. bilateral symmetry

(karşılık: bilateral simetri) (Lat. bis = iki, Lat. latus = yan): Bir organizmanın, ortasından geçen bir eksene göre iki yanının benzer olması.


iki-yanh bakışım için benzer kelimeler


iki-yanh bakışım, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', '-', 'y', 'a', 'n', 'h', ' ', 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', şeklindedir.
iki-yanh bakışım kelimesinin tersten yazılışı mışıkab hnay-iki diziliminde gösterilir.