ikincil kesim

ikincil kesim İng. secondary sector

Birincil kesim tarafından üretilen aramallarını kullanarak üretim yapan ağır sanayi ve hafif sanayiden oluşan imalat kesimi.


ikincil kesim için benzer kelimeler


ikincil kesim, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
ikincil kesim kelimesinin tersten yazılışı misek licniki diziliminde gösterilir.