kesim bindirmesi

kesim bindirmesi İng. Block overthrust

Kırık düzlemi, yatay ya da yataya yakın bir ters kırıkla, eski bir kesimin daha yenisinin üstüne bindirmesi.


kesim bindirmesi için benzer kelimeler


kesim bindirmesi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'i', 'm', ' ', 'b', 'i', 'n', 'd', 'i', 'r', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
kesim bindirmesi kelimesinin tersten yazılışı isemridnib misek diziliminde gösterilir.