simgesel mantık

simgesel mantık, -ğı

a. Simgesel kalıplara verdiği önemli yerden dolayı çağdaş mantığa verilen ad.


simgesel mantık İng. symbolic logic

Biçimsel mantık ve matematikle ilgili sorunları, doğal dilin belirsizliğini önlemeyi amaçlayan özel bir yazılı dil kullanarak inceleyen mantık türü.


simgesel mantık İng. symbolic logic

bk. mantık 6


simgesel mantık İng. symbolic logic

Simgesel kalıplara verdiği önemli yerden dolayı çağdaş mantığa verilen bir ad. ||Anl. matematiksel mantık.


simgesel mantık için benzer kelimeler


simgesel mantık, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'm', 'a', 'n', 't', 'ı', 'k', şeklindedir.
simgesel mantık kelimesinin tersten yazılışı kıtnam lesegmis diziliminde gösterilir.