simgesel organ

simgesel organ İng. symbolic organ

Halkın bir nesne, bir düşün, bir oluşumu anlatmak amacıyla kullandığı organ ya da organ parçası, bk. simge.


simgesel organ için benzer kelimeler


simgesel organ, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'o', 'r', 'g', 'a', 'n', şeklindedir.
simgesel organ kelimesinin tersten yazılışı nagro lesegmis diziliminde gösterilir.