simgesel yöntem

simgesel yöntem

bk. örnekleyici yöntem


simgesel yöntem için benzer kelimeler


simgesel yöntem, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'y', 'ö', 'n', 't', 'e', 'm', şeklindedir.
simgesel yöntem kelimesinin tersten yazılışı metnöy lesegmis diziliminde gösterilir.