uzun çekim

uzun çekim İng. long shot

Sinema/TV. Uzunluğu, süresi çok olan çekim.


uzun çekim için benzer kelimeler


uzun çekim, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'z', 'u', 'n', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
uzun çekim kelimesinin tersten yazılışı mikeç nuzu diziliminde gösterilir.