yarı genel çekim

yarı genel çekim İng. semi long shot, medium long shot, MLS

Sinema/TV. Toplu çekim ile genel çekim arasında yer alan çekim.


yarı genel çekim için benzer kelimeler


yarı genel çekim, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'g', 'e', 'n', 'e', 'l', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
yarı genel çekim kelimesinin tersten yazılışı mikeç leneg ıray diziliminde gösterilir.