yasal eşlenik değişken

yasal eşlenik değişken İng. canonically conjugate variable

Konum-devinirlik (q ve p), erke-zaman (E ve t) gibi Hamilton işlevinin birine göre türevi öbürünü veren düzeneksel değişkenler çifti.


yasal eşlenik değişken için benzer kelimeler


yasal eşlenik değişken, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 's', 'a', 'l', ' ', 'e', 'ş', 'l', 'e', 'n', 'i', 'k', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
yasal eşlenik değişken kelimesinin tersten yazılışı nekşiğed kinelşe lasay diziliminde gösterilir.