devingen çekim

devingen çekim İng. dynamic shot, action shot, rapide scene

Sinema/TV. 1. İçinde devinimin, gerilimin, çatışmanın ağır bastığı çekim. 2. Alıcı devinimlerinin bol bol kullanıldığı çekim. Durgun çekimin karşıtı.


devingen çekim için benzer kelimeler


devingen çekim, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', 'i', 'n', 'g', 'e', 'n', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
devingen çekim kelimesinin tersten yazılışı mikeç negnived diziliminde gösterilir.