girişim saçakları

girişim saçakları İng. fringes

Işığın ya da başka bir dalganın girişimi sonucu ortaya çıkan karanlık ve aydınlık çizgiler.


girişim saçakları için benzer kelimeler


girişim saçakları, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', 'i', 'm', ' ', 's', 'a', 'ç', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
girişim saçakları kelimesinin tersten yazılışı ıralkaças mişirig diziliminde gösterilir.